Freshman Mele Kailahi prepares to make a free throw.